Indyjskie rolnictwo i maszyny rolnicze

Indyjskie rolnictwo rozwija się i przyjmuje nowe technologie oraz trendy w sektorze rolnictwa. Te trendy przyczyniają się do zwiększenia produkcji i sukcesów w uprawie w dzisiejszych czasach. Przyjrzyjmy się więc top 10 trendom w indyjskim rolnictwie.

 1. Rolnictwo Precyzyjne

  Rolnictwo precyzyjne, znane również jako precyzyjne rolnictwo, to nowoczesne podejście do rolnictwa, które wykorzystuje technologię i analizę danych do optymalizacji plonów i zmniejszenia strat. Celem rolnictwa precyzyjnego jest zwiększenie efektywności praktyk rolniczych poprzez stosowanie technik opartych na danych do podejmowania informowanych decyzji dotyczących siewu, zbiorów i innych procesów rolniczych.

  Techniki rolnictwa precyzyjnego obejmują wykorzystanie czujników, dronów, mapowania GPS i analizy danych do monitorowania stanu upraw, poziomu wilgoci w glebie i wzorców pogodowych. Poprzez zbieranie i analizowanie tych danych rolnicy mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące terminu siewu, ilości nawozu do zastosowania i terminu zbiorów.

  Rolnictwo precyzyjne ma wiele korzyści, w tym zwiększenie plonów, zmniejszenie zużycia wody i innych zasobów oraz poprawę zrównoważonego rozwoju. Ma również potencjał zmniejszenia wpływu rolnictwa na środowisko poprzez minimalizację stosowania pestycydów i innych chemikaliów.

  Rolnictwo precyzyjne to fascynujący rozwój w rolnictwie, który ma potencjał rewolucjonizowania sposobu produkcji żywności.

 2. Uprawa Wertykalna

  Uprawa wertykalna to metoda uprawy roślin w pionowo ułożonych warstwach lub strukturach, wykorzystując technologię kontrolowanego rolnictwa w zamkniętym środowisku. Ta metoda pozwala na wysoce efektywne wykorzystanie przestrzeni, ponieważ rośliny uprawiane są w pionowo ułożonych warstwach lub półkach, często w obszarach miejskich lub w pomieszczeniach. Systemy uprawy wertykalnej mogą wykorzystywać różne technologie, takie jak hydroponika, aeroponika i akwaponika, do zapewnienia kontrolowanego środowiska dla wzrostu roślin, regulując takie czynniki jak temperatura, wilgotność, światło i składniki odżywcze.

  Jedną z głównych zalet uprawy wertykalnej jest możliwość produkcji roślin przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Pozwala to również na zmniejszenie stosowania pestycydów i herbicydów, ponieważ kontrolowane środowisko redukuje ryzyko wystąpienia szkodników i chorób. Dodatkowo, uprawa wertykalna może zmniejszyć wpływ tradycyjnych metod uprawy na środowisko, ponieważ zazwyczaj wymaga mniej wody i nawozów oraz eliminuje potrzebę dużej ilości ziemi.

  Jednak uprawa wertykalna wiąże się również z wyzwaniami, takimi jak wysokie koszty początkowe, zużycie energii i potrzeba specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi technologii. Pomimo tych wyzwań, uprawa wertykalna staje się coraz bardziej popularną metodą produkcji żywności, zwłaszcza w gęsto zaludnionych obszarach miejskich, gdzie dostęp do świeżych produktów może być ograniczony.

 3. Rolnictwo Zrównoważone

  Rolnictwo zrównoważone to metoda rolnicza, która kładzie nacisk na długotrwałą produktywność, ochronę środowiska i odpowiedzialność społeczną. Polega na stosowaniu technik minimalizujących negatywny wpływ na środowisko, takich jak ograniczenie stosowania pestycydów i syntetycznych nawozów oraz promowanie wykorzystywania odnawialnych zasobów i praktyk związanych z ochroną środowiska. Celem rolnictwa zrównoważonego jest produkcja zdrowej żywności przy jednoczesnym zachowaniu naturalnych zasobów i zapewnieniu ekonomicznej rentowności społeczności rolniczych.

  Przykłady praktyk rolnictwa zrównoważonego obejmują:

  • Zmiany płodozmianu: Polega na zmianie rodzajów upraw na polu w celu poprawy zdrowia gleby i redukcji problemów związanych z szkodnikami i chorobami.
  • Uprawy konserwujące: Polega na pozostawieniu resztek roślinnych na powierzchni ziemi w celu zmniejszenia erozji gleby i poprawy jej zdrowia.
  • Zintegrowane zarządzanie szkodnikami (IPM): Polega na stosowaniu kombinacji metod biologicznych, kulturowych i chemicznych do zarządzania szkodnikami i zmniejszenia stosowania pestycydów.
  • Uprawy międzyplonowe: Polega na sadzeniu roślin, które pokrywają glebę między głównymi uprawami, co poprawia zdrowie gleby, zapobiega erozji i zapewnia siedlisko dla pożytecznych owadów.
   • Agroleśnictwo polega na uprawie drzew i roślin jednocześnie, co poprawia zdrowie gleby, zapewnia cień i schronienie oraz zwiększa różnorodność biologiczną.
   • Oszczędzanie wody: Polega na stosowaniu efektywnych systemów nawadniania i technik oszczędzania wody w celu zmniejszenia zużycia wody i ochrony tego cennego zasobu.

   Rolnictwo zrównoważone staje się coraz bardziej istotne, gdy świat zmaga się z wyzwaniami takimi jak zmiany klimatu, utrata różnorodności biologicznej i degradacja gleb. Poprzez przyjęcie praktyk rolnictwa zrównoważonego, rolnicy mogą pomóc chronić środowisko, produkować zdrową żywność i przyczyniać się do ekonomicznego i społecznego dobrobytu swoich społeczności.

   1. Rolnictwo Ekologiczne

    Rolnictwo ekologiczne to rodzaj produkcji rolnej, który polega na uprawie roślin lub hodowli zwierząt bez użycia syntetycznych nawozów, pestycydów lub organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO). Rolnicy ekologiczni polegają na naturalnych metodach, takich jak płodozmian, kompostowanie i zintegrowane zarządzanie szkodnikami, w celu zachowania żyzności gleby, zapobieżenia infestacjom szkodników i promowania zdrowia roślin i zwierząt.

    Rolnictwo ekologiczne stawia również nacisk na wykorzystywanie odnawialnych zasobów i ochronę różnorodności biologicznej oraz często wiąże się z praktykami takimi jak uprawa międzyplonowa, konserwująca uprawa roślin i wykorzystywanie naturalnych drapieżników do kontroli szkodników.

    Rolnictwo ekologiczne jest często postrzegane jako bardziej zrównoważona i bardziej przyjazna dla środowiska alternatywa dla konwencjonalnych metod uprawy, ponieważ zazwyczaj wymaga mniej zużycia paliw kopalnych i syntetycznych substancji, a jego wpływ na jakość gleby i wody jest mniejszy. Jednak rolnictwo ekologiczne może być również bardziej pracochłonne i prowadzić do mniejszych plonów niż metody konwencjonalne, co może sprawić, że jest mniej opłacalne dla niektórych rolników.

    Pomimo tych wyzwań, rolnictwo ekologiczne staje się coraz bardziej popularne w wielu częściach świata, dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu konsumentów na produkty ekologiczne oraz chęci promowania zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska.

   2. Rolnictwo Miejskie

    Rolnictwo miejskie odnosi się do praktyki uprawy żywności i hodowli zwierząt w obszarach miejskich, takich jak miasta i miasteczka. Rolnictwo miejskie może przybierać wiele różnych form, począwszy od małych ogródków społecznościowych po większe przedsięwzięcia komercyjne.

    Istnieje wiele korzyści wynikających z rolnictwa miejskiego, w tym większy dostęp do świeżej, zdrowej żywności dla mieszkańców miast, poprawa zaangażowania społecznego i spójności społeczności oraz potencjał do redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez zmniejszenie dystansu, jaki żywność musi przebyć od farmy do stołu.

    Rolnictwo miejskie może przybierać różne formy, w tym ogrody na dachach, ogrody w pojemnikach i systemy akwaponiczne. Niektórzy miejscy rolnicy hodują także zwierzęta, takie jak kurczaki, pszczoły czy króliki, w celu pozyskiwania jaj, miodu czy mięsa.

    Rolnictwo miejskie to istotny trend, który pomaga tworzyć bardziej zrównoważone, odporne i sprawiedliwe systemy żywnościowe w miastach na całym świecie.

   3. Biotechnologia

    Biotechnologia odnosi się do wykorzystywania organizmów żywych, komórek i procesów biologicznych w celu rozwijania nowych technologii i produktów w różnych dziedzinach, w tym w medycynie, rolnictwie i przemyśle. Obejmuje manipulację systemami biologicznymi w celu tworzenia nowych rozwiązań, takich jak produkcja leków, rozwijanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie lub tworzenie nowych materiałów. Biotechnologia bardzo dynamicznie rozwija się od kilku dziesięcioleci i dokonała rewolucji w wielu dziedzinach życia. Przykładowo, biotechnologia doprowadziła do rozwoju nowych szczepionek, testów diagnostycznych i leków. Była także wykorzystywana do zwiększenia plonów i produkcji żywności, rozwijania nowych biopaliw oraz tworzenia nowych materiałów o unikalnych właściwościach.

    Niektóre z kluczowych technik wykorzystywanych w biotechnologii to inżynieria genetyczna, inżynieria tkanek, fermentacja i klonowanie. Te techniki często są stosowane łącznie, aby osiągnąć konkretne cele.

    Biotechnologia ma potencjał do znacznego poprawienia jakości naszego życia, rozwijając nowe rozwiązania dla niektórych z najpilniejszych problemów świata, takich jak opieka zdrowotna, bezpieczeństwo żywności i zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska.

   4. Robotyka w Rolnictwie

    Robotyka w rolnictwie, nazywana także agro-robotyką, to wykorzystanie robotów lub autonomicznych systemów do wykonywania zadań rolniczych. Te zadania mogą obejmować siew, zbieranie plonów, odchwaszczanie, monitorowanie upraw i zarządzanie zwierzętami. Zastosowanie robotów w rolnictwie ma potencjał do zwiększenia efektywności, zmniejszenia kosztów pracy i poprawienia plonów rolnych, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko.

    W rolnictwie wykorzystuje się różne rodzaje robotów, w tym drony latające, roboty poruszające się po ziemi oraz autonomiczne ciągniki. Drony mogą być wykorzystywane do zbierania danych na temat zdrowia i wzrostu upraw, podczas gdy roboty na ziemi mogą wykonywać takie zadania, jak siew, odchwaszczanie i zbieranie plonów. Autonomiczne ciągniki stają się również coraz bardziej popularne do prac takich jak uprawa, siew i opryskiwanie.

    Jednym z głównych korzyści z wykorzystywania robotów w rolnictwie jest zdolność do zbierania i analizy danych w bardziej efektywny sposób. Dzięki zastosowaniu czujników i technologii obrazowania, roboty mogą gromadzić dane na temat zdrowia upraw i wzorców wzrostu, które można następnie wykorzystać do optymalizacji zarządzania uprawami. To może prowadzić do zwiększenia plonów i redukcji zużycia zasobów, takich jak woda i nawozy.

    Systemy robotyczne mogą również pomóc w zmniejszeniu stosowania pestycydów i innych szkodliwych chemikaliów. Dzięki precyzyjnej technologii roboty mogą aplikować substancje chemiczne tylko tam, gdzie są potrzebne, redukując marnotrawstwo i minimalizując negatywne skutki dla środowiska. Dodatkowo, roboty mogą pomóc w zmniejszeniu kosztów pracy, wykonując zadania, które w przeciwnym razie wymagałyby pracy ludzkiej, zwłaszcza w obszarach z niedoborem siły roboczej.

   5. Big Data w Rolnictwie

    Dane stają się coraz ważniejszym składnikiem w rolnictwie. Rolnicy i inni uczestnicy w rolnictwie mogą zbierać, przechowywać, analizować i wykorzystywać dane do podejmowania lepszych decyzji, które mogą zwiększyć plony, poprawić jakość żywności, zmniejszyć koszty produkcji i skuteczniej zarządzać ryzykiem.

   6. Akwaponika

    Akwaponika to zrównoważony system rolniczy, który łączy w sobie akwakulturę (hodowlę ryb) i hydroponikę (uprawę roślin bez gleby) w zamkniętym ekosystemie. W systemie akwaponicznym odpady ryb dostarczają składników odżywczych potrzebnych do wzrostu roślin, podczas gdy rośliny oczyszczają wodę dla ryb. Rośliny i ryby są wzajemnie zależne od siebie, tworząc relację korzystną dla obu stron.

    Podstawowe składniki systemu akwaponicznego to zbiornik na ryby, stanowisko wzrostu roślin i pompa do cyrkulacji wody między nimi. System ten może być zorganizowany na różne sposoby, od małych systemów w ogrodzie aż po duże, komercyjne operacje.

    Akwaponika jest uważana za zrównoważoną metodę uprawy, ponieważ wykorzystuje mniej wody i ziemi niż tradycyjne metody rolnicze, eliminuje potrzebę stosowania chemicznych nawozów i pestycydów, oraz dostarcza różnorodnego źródła pożywienia. Jednak wymaga ona starannej kontroli i zarządzania, aby zapewnić zdrowie rybi i roślin oraz skomponować odpowiednie warunki środowiskowe.

    Otokilka przykładów, jak dane są wykorzystywane w rolnictwie:

    • Rolnictwo precyzyjne: Rolnicy mogą wykorzystać dane do dokładniejszego zarządzania swoimi uprawami. Może to obejmować wykorzystanie czujników i dronów do zbierania danych na temat wilgotności gleby, poziomu składników odżywczych i innych czynników wpływających na wzrost roślin. Te dane mogą być wykorzystywane do określenia optymalnego czasu na sadzenie, nawadnianie i nawożenie.
    • Monitorowanie upraw: Dane mogą być używane do monitorowania stanu upraw, wykrywania problemów takich jak szkodniki, choroby czy uszkodzenia spowodowane warunkami pogodowymi. Dzięki tym informacjom rolnicy mogą podejmować odpowiednie środki zaradcze, zapobiegać stratom i utrzymywać zdrowe uprawy.
    • Zarządzanie łańcuchem dostaw: Dzięki danym można śledzić ruch żywności od farmy do rynku. To pomaga zapewnić, że produkty rolne są dostarczane na czas i w dobrej kondycji, co zmniejsza marnotrawstwo i zwiększa zyski.
    • Prognozowanie pogody: Dokładne prognozy pogody są niezbędne do efektywnego zarządzania uprawami. Dane z różnych źródeł, takie jak stacje pogodowe, satelity i modele numeryczne, pomagają rolnikom monitorować temperaturę, wilgotność, opady i inne czynniki pogodowe, co pozwala na podejmowanie lepszych decyzji dotyczących zarządzania uprawami.
    • Analiza rynku: Dane mogą być wykorzystywane do analizy trendów rynkowych, identyfikowania możliwości rozwoju i oceny konkurencji. To pomaga rolnikom podejmować decyzje dotyczące tego, jakie uprawy rolnicze uprawiać, ile ich produkować i gdzie je sprzedawać.

    Dane stanowią istotne narzędzie w rolnictwie, pomagając rolnikom zwiększyć efektywność, zmniejszyć koszty i poprawić jakość produkcji.

    1. Hydroponika

    Hydroponika to metoda uprawy roślin bez użycia gleby, z wykorzystaniem roztworu odżywczego. Ten roztwór może być dostarczany roślinom w różny sposób, takie jak w postaci cienkiego filmu, kultury w wodzie lub za pomocą systemów aeroponicznych.

    Hydroponika ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi metodami uprawy w glebie. Pozwala na dokładniejszą kontrolę nad środowiskiem roślin, włączając w to pH roztworu odżywczego, temperaturę i wilgotność powietrza. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie szybszego tempa wzrostu roślin, wyższych plonów i wyższej jakości plonów.

    Hydroponika może być stosowana do uprawy różnych roślin, włączając w to warzywa, zioła i nawet drzewa owocowe. Ponadto, jest coraz bardziej popularna w uprawie roślin w pomieszczeniach, ponieważ pozwala na uprawę roślin w ograniczonej przestrzeni i bez dostępu do gleby na zewnątrz.

    Niemniej jednak, hydroponika może być bardziej złożona i kosztowna niż tradycyjne metody uprawy, ze względu na potrzebę specjalistycznego sprzętu i większą wiedzę na temat odżywiania roślin. Jednak rolnicy, którzy behażą na te wyzwania, mogą cieszyć się korzyściami wynikającymi z wyższych plonów i większej kontroli nad warunkami wzrostu roślin.

    Powyższe trendy w rolnictwie świadczą o dynamicznym rozwoju tego sektora i pozwalają na bardziej zrównoważoną produkcję żywności, lepszą jakość i większą wydajność. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii i praktyk, rolnicy mogą dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i wprowadzać innowacje, które przyczyniają się do dobrobytu branży rolnej.

Sklep rolniczy

Odkryj sklep internetowy z częściami do maszyn rolniczych, który zrewolucjonizuje Twoje gospodarstwo

W dzisiejszych czasach rolnictwo musi sprostać coraz większym wyzwaniom związanym z produkcją żywności. Wzrastająca liczba ludności, zmiany klimatu oraz ograniczony dostęp do wody i gleby sprawiają, że rolnicy muszą pracować w coraz trudniejszych warunkach. Dlatego tak ważne jest, aby wykorzystywać nowoczesne technologie i rozwiązania, które pozwolą na produkcję większych ilości żywności w bardziej ekonomiczny i ekologiczny sposób.

Maszyny rolnicze są nieodłącznym elementem każdego gospodarstwa i odgrywają kluczową rolę w procesie produkcji żywności. Współczesne maszyny rolnicze są coraz bardziej zaawansowane technologicznie, co pozwala na wydajniejszą produkcję. Jednakże, aby maszyny te działały sprawnie, niezbędne są wysokiej jakości, oryginalne części, które gwarantują niezawodność i trwałość maszyn. Właśnie dlatego, nasz sklep internetowy z częściami do maszyn rolniczych oferuje szeroki wybór produktów, które pochodzą od renomowanych producentów i są objęte gwarancją. Dzięki naszym produktom, rolnicy mogą mieć pewność, że ich maszyny będą działać sprawnie i skutecznie, co przekłada się na wydajność i jakość produkcji.

 

Dlatego warto zainwestować w wysokiej jakości części do maszyn rolniczych, które nie tylko zapewnią ich niezawodność, ale także pozwolą na produkcję większych ilości żywności w bardziej ekologiczny sposób. W naszym sklepie internetowym znajdziesz szeroki wybór produktów, które spełnią wymagania nawet najbardziej wymagających rolników.

U nas zakupisz części do różnych maszyn, w tym do takich, jak:

Beczkowozy

Beczkowozy to specjalistyczne pojazdy rolnicze służące do transportu i rozprowadzania płynnych nawozów organicznych, takich jak gnojowica czy gnojówka. Beczkowozy składają się z beczki, zbiornika na płynny nawóz, oraz podwozia, na którym umieszczone jest urządzenie do rozprowadzania nawozu. Urządzenia te zwykle składają się z kompresora, zaworu, zasuwy oraz rur i złączy. Beczkowozy mogą być przystosowane do pracy w trudnych warunkach, na przykład na nierównych polach lub w trudno dostępnych miejscach. W naszym sklepie oferujemy szeroki wybór części do beczkowozów, takich jak kompresory, zasuwy, uszczelki czy złącza perrot, złącza włoskie, złącza bauer. Dzięki tym produktom, beczkowozy będą pracować sprawnie i wydajnie, co pozwoli na optymalne wykorzystanie nawozów.

Kosiarki

Kosiarki to maszyny rolnicze, które służą do koszenia trawy lub innych roślin na polach uprawnych, łąkach, pastwiskach czy w ogrodach. Ich głównym zadaniem jest przycinanie trawy.

W naszym asortymencie znajdziesz różnorodne części do kosiarek, takie jak noże, bijaki, wałki, łańcuchy czy pasy napędowe. Dbając o regularną wymianę tych elementów, zyskasz pewność, że Twoja kosiarka będzie działać bez zarzutu i będzie służyć Ci przez długie lata. Nasz sklep z częściami do maszyn rolniczych wysyła paczki kurierem DPD, GLS i Pocztą Polską

Kombajny ziemniaczane Anna

Kombajn ziemniaczany Anna to niezawodna maszyna do zbioru ziemniaków, która cieszy się dużym uznaniem wśród polskich rolników.

Kombajny ziemniaczane Anna są zwykle stosowane na dużych plantacjach ziemniaków, gdzie ręczne zbieranie jest czasochłonne i kosztowne. Dzięki kombajnom ziemniaczanym można znacznie przyspieszyć proces zbioru ziemniaków oraz zwiększyć wydajność. W naszym sklepie z narzędziami rolniczymi oferujemy szeroką gamę części do kombajnów ziemniaczanych Anna, takich jak koła zębate, łańcuchy, pasy napędowe czy wałki. Dzięki naszym produktom, maszyna będzie działać sprawnie, a zbiór ziemniaków przebiegnie szybko i sprawnie. U nas kupisz dobre jakościowo części do kombajnów ziemniaczanych Anna!

Kombajny zbożowe

Kombajny zbożowe to maszyny służące do zbioru zbóż, takich jak pszenica, jęczmień czy rzepak. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór części do kombajnów zbożowych, w tym bębny młócące, sita, noże żniwne czy pasy napędowe. Wybierając nasze część, zapewnisz sobie niezawodność kombajnu i sprawność zbiorów, co jak doskonale wiesz, jest kluczowe na gospodarstwie! Jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne i potrzebujesz wysokiej jakości części do swojego kombajnu zbożowego, to nasz sklep internetowy jest właśnie dla Ciebie. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty i dołączenia do grona zadowolonych klientów!

Owijarki

Owijarki to maszyny rolnicze, służące do owijania balotów z sianem lub słomą. U nas kupisz części do owijarek, takie jak folie, koła zębate czy rolki. Dzięki naszym produktom, owijarki będą działać sprawnie i zapewnią bezpieczny transport balotów. Owijarki składają się z trzech podstawowych elementów: belownicy, stołu owijającego oraz systemu owijającego. Belownica jest odpowiedzialna za produkcję bel słomy, siana lub innej paszy. Stół owijający jest miejscem, w którym umieszcza się bele, a następnie rozpoczyna proces owijania. System owijający to zespół rolek i układów hamulcowych, które napędzają folię , owijają ją wokół belki i naciskają na nią, aby zapewnić jej szczelne i bezpieczne owinięcie.

 

Proces owijania rozpoczyna się od umieszczenia belki na stole owijającym. Następnie system owijający rozpoczyna obracanie belki, jednocześnie owijając ją folią. Folia jest uwalniana z rolki i przesuwana wokół belki przy użyciu specjalistycznych rolek, które naciskają na nią, aby zapewnić jej szczelne i bezpieczne owinięcie. Po zakończeniu procesu owijania belka zostaje automatycznie zwolniona z owijarki i jest gotowa do transportu lub przechowywania.

Opryskiwacze

Opryskiwacze to maszyny służące do rozprowadzania środków ochrony roślin na polach uprawnych.

Opryskiwacze są zwykle wyposażone w regulowane dysze, które umożliwiają dopasowanie ilości i rozmiaru kropelek do konkretnych potrzeb, a także umożliwiają rozpylanie płynów w określonych kierunkach i na określone powierzchnie. Dzięki temu można precyzyjnie dopasować aplikację środków ochrony roślin i nawozów do konkretnych warunków i potrzeb uprawy. W naszej ofercie znajdziesz części do opryskiwaczy, takie jak pompy, dysze, filtry czy manometry. Wybierając nasze części, zapewnisz sobie niezawodność opryskiwacza oraz skuteczne i precyzyjne rozprowadzanie środków ochrony roślin.

 

Prasy

Prasy to maszyny rolnicze służące do produkcji siana lub słomy w baloty.

Prasy składają się z trzech podstawowych elementów: podbieracza, komory prasującej oraz układu wiązania.

Podbieracz zbiera i kieruje materiał roślinny do komory prasującej, gdzie następuje proces prasowania. Materiał roślinny jest stopniowo przesuwany do środka komory, gdzie pod wpływem odpowiedniego ciśnienia zostaje uformowany w postać prasy. W tym samym czasie układ wiązania przeprowadza proces wiązania prasy w celu jej zabezpieczenia przed rozpadnięciem podczas transportu lub przechowywania.

Proces prasowania zależy od rodzaju prasy. Najczęściej stosowane są prasy zwijające, które zwijają materiał roślinny w okrągłe lub kwadratowe bale, oraz prasy kostkujące, które produkują bale w postaci kostek. Proces prasowania jest zwykle zautomatyzowany i sterowany przez specjalistyczne programy, które pozwalają na precyzyjne dostosowanie ciśnienia oraz innych parametrów do rodzaju i ilości materiału roślinnego.

W naszym sklepie oferujemy szeroki wybór części do pras, takich jak wałki, łańcuchy, noże, osłony podbieracza czy pasy napędowe. Dzięki naszym produktom, prasy będą działać sprawnie i pozwolą na produkcję wytrzymałych balotów.

Przyczepy

Bez przyczep nie można wyobrazić sobie transportu na gospodarstwie. Nasz sklep z częściami rolniczymi oferuje elementy do różnego rodzaju przyczep, takie jak oświetlenie, koła, hamulce czy siłowniki hydrauliczne. Przyczepy występują w różnych rozmiarach i kształtach, w zależności od rodzaju transportowanych towarów i warunków pracy. Są też wyposażone w różne dodatkowe elementy, takie jak hamulce, oświetlenie, siłowniki hydrauliczne, amortyzatory czy drabiny umożliwiające łatwiejszy dostęp do skrzyni ładunkowej.

Przyczepy samozbierające

Przyczepy samozbierające to maszyny służące do zbioru plonów, takich jak kukurydza czy trawy. Oferujemy części do przyczep samozbierających, takie jak noże, zęby, łańcuchy czy pasy napędowe. Oczywiście wszystkie części oryginalne, prosto od producenta!

 

Rozrzutniki

Rozrzutniki to maszyny służące do rozprowadzania nawozów lub obornika na polach uprawnych. U nas dokonasz zakupu części do rozrzutników, takie jak bębny rozrzucające, wały, łańcuchy czy koła łańcuchowe. Oferowane przez nas części to gwarancja niezawodności rozrzutnika oraz skuteczne i precyzyjne rozprowadzanie nawozów lub obornika. Produkują dla nas najlepsi Polscy producenci!

Sieczkarnie

Sieczkarnie to maszyny służące do rozdrabniania roślin uprawnych, takich jak kukurydza czy trawa, w celu przygotowania paszy dla zwierząt. Również do sieczkarni znajdziesz u nas części, takie jak noże, tarcze, wałki czy pasy napędowe. W naszym sklepie internetowym oferujemy szeroki wybór części do sieczkarni, takie jak noże tnące, bębny tnące, łożyska, paski napędowe i wiele innych elementów niezbędnych do prawidłowego działania maszyny. Dzięki naszym produktom Twoja sieczkarnia będzie działała sprawnie i niezawodnie, co przekłada się na jakość i wydajność produkcji sieczki.

Jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne i potrzebujesz wysokiej jakości części do swojej sieczkarni, to nasz sklep internetowy jest właśnie dla Ciebie. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty i dołączenia do grona zadowolonych klientów oraz do dołączenia do naszej grupy tylko dla klientów na facebooku!

Siewniki

Siewniki to maszyny służące do siewu nasion na polach uprawnych. W naszej ofercie znajdziesz części do siewników, takie jak talerze siewne, przekładnie, wały czy pasy napędowe. Zapewnij sobie niezawodność siewnika oraz skuteczne i precyzyjne siew nasion.

Rozsiewacze nawozów

Rozsiewacze nawozów służą do rozprowadzania nawozów sztucznych na polach uprawnych. Nasz sklep oferuje części do rozsiewaczy nawozów, takie jak tarcze, przekładnie, wały czy pasy napędowe. Zapraszamy głównie posiadaczy maszyn Amazone.

Zgrabiarki

Zgrabiarki to maszyny rolnicze, które służą do zbierania siana, słomy i innych materiałów roślinnych z pola i ich formowania w belki lub sterty. Zgrabiarki są niezbędne w procesie produkcji pasz i w hodowli zwierząt, ponieważ zapewniają skuteczne i ekonomiczne przetwarzanie materiałów roślinnych. Zgrabiarki składają się z kilku podstawowych elementów: belki, widełek, ruchomej osi, wałów i innych elementów pomocniczych. Najlepsi producenci zgrabiarek w naszym kraju to Pronar, Samasz, Mesko-Rol.

W naszym sklepie internetowym oferujemy szeroki wybór części do zgrabiarek, takie jak łożyska, paski napędowe, wały, belki i wiele innych elementów. Dzięki naszym produktom Twoja zgrabiarka będzie działała sprawnie i niezawodnie, co przekłada się na jakość i wydajność produkcji siana i słomy.

Ciągniki

Ciągnik rolniczy to podstawowa maszyna rolnicza, która służy do ciągnięcia narzędzi rolniczych, takich jak pług, kultywator, przyczepy czy sieczkarnie. Ciągnik rolniczy składa się z kilku podstawowych elementów: kabiny, silnika, skrzyni biegów, układu hydraulicznego, osi i kół. Silnik ciągnika jest sercem maszyny i umożliwia przenoszenie mocy na narzędzia rolnicze. Skrzynia biegów to element, który umożliwia regulowanie prędkości i momentu obrotowego. Układ hydrauliczny jest odpowiedzialny za sterowanie narzędziami rolniczymi, a osie i koła umożliwiają poruszanie się maszyny po polu.

Podsumowanie

Nasz sklep internetowy z częściami do maszyn rolniczych to idealne rozwiązanie dla rolników poszukujących niezawodnych, wydajnych i trwałych części do swoich maszyn. W naszej ofercie znajdziesz części do różnego rodzaju maszyn rolniczych, takie jak beczkowozy, kosiarki, kombajny ziemniaczane Anna, kombajny zbożowe, owijarki, opryskiwacze, prasy, przyczepy, przyczepy samozbierające, rozrzutniki, sieczkarnie, siewniki, rozsiewacze nawozów, zgrabiarki oraz ciągniki. Oferujemy szeroki wybór części, takie jak noże, tarcze, łańcuchy, pasy napędowe, filtry, hamulce czy koła, które zapewnią sprawną pracę Twojej maszyny oraz bezpieczny transport.

U nas możesz być pewny, że kupujesz wysokiej jakości części do maszyn rolniczych, które zostały starannie wyselekcjonowane przez naszych ekspertów. Rzeczy, które oferujemy, pochodzą od renomowanych producentów i są objęte gwarancją, co daje Ci pewność, że dokonujesz dobrego wyboru. Dodatkowo, nasz sklep internetowy to idealne rozwiązanie dla rolników, którzy nie mają czasu na bieganie po sklepach stacjonarnych i szukanie odpowiednich części. W naszym sklepie możesz dokonywać zakupów z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, co pozwoli Ci zaoszczędzić cenny czas i skupić się na prowadzeniu swojego gospodarstwa.

Podsumowując, nasz sklep internetowy z częściami do maszyn rolniczych to idealne rozwiązanie dla rolników, którzy cenią sobie wysoką jakość, niezawodność i trwałość części. Oferujemy szeroki wybór produktów, które pochodzą od renomowanych producentów i są objęte gwarancją. Zachęcamy do skorzystania z oferty. Zapewniamy, że produkty spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Akcesoria do beczek asenizacyjnych

Akcesoria do beczek asenizacyjnych są ważnymi elementami wyposażenia w transporcie i przechowywaniu ścieków. Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych akcesoriów, które poprawiają funkcjonalność i bezpieczeństwo beczek asenizacyjnych:

 1. Zasuwa asenizacyjna – służy do wypompowywania zawartości beczki, umieszczony zazwyczaj na dolnej części zbiornika, w postaci zaworu lub kranu kulowego. W zależności od modelu, może być sterowany ręcznie lub hydraulicznie, co umożliwia łatwe opróżnienie beczki.
 2. Pokrywa zabezpieczająca – chroni przed wypadnięciem lub rozlaniem zawartości beczki podczas transportu. Pokrywa może być wykonana z aluminium, stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, w zależności od potrzeb i wymagań użytkownika.
 3. Wskaźnik poziomu cieczy – umożliwia kontrolę poziomu zawartości beczki asenizacyjnej, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka przepięcia lub przelania zawartości. Wskaźnik może być mechaniczny lub elektroniczny.
 4. System osuszania – zapobiega skraplaniu się pary wodnej w beczce asenizacyjnej, co może wpłynąć na jakość i skuteczność jej pracy. System osuszania wykorzystuje wentylator i filtr powietrza, który usuwa wilgoć z powietrza w beczce.
 5. Lampy ostrzegawcze – stosowane na dachu beczki asenizacyjnej, zapewniają optymalną widoczność pojazdu na drodze. Lampy ostrzegawcze są zazwyczaj wyposażone w diody LED, co zapewnia ich długą żywotność i niskie zużycie energii.

Podsumowując, akcesoria do beczek asenizacyjnych zapewniają poprawną pracę i bezpieczeństwo w transporcie i przechowywaniu ścieków. Wybór odpowiednich akcesoriów zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań użytkownika.

Żywotne części do ciągników rolniczych

Ciągnik rolniczy jest podstawową maszyną każdego nowoczesnego rolnika. Dzięki swojej uniwersalności jest używany przy większości prac związanych z uprawą. Zresztą takie maszyny wykorzystuje się nie tylko w rolnictwie. W połączeniu z innymi urządzeniami rozsiew nasion, czy transport materiałów jest dużo łatwiejszy. Dotacje płynące prosto z Unii Europejskiej sprawiły, że sprzęt w gospodarstwach rolnych jest coraz nowszy. W końcu wszyscy chcemy pracować na nowoczesnym i żywotnym sprzęcie. Niemniej jednak częste używanie traktora skutkuje znacznie szybszym zużywaniem się jego części. Trzeba wybrać odpowiednie części do maszyn rolniczych, żeby cieszyć się efektywną pracą jak najdłużej.

Oryginalne części i zamienniki

Zakup nowych i oryginalnych części jest najlepszym wyborem. Jednak nie są one często ogólnodostępne. Wadą takiego wyboru jest tylko stosunkowo wysoka cena. Dystrybutorzy liczą sobie za takie produkty. Trzeba jednak myśleć długofalowo. Jakość wykonania musi być adekwatna do ceny. Inwestycja w droższe części do maszyn rolniczych będzie najprawdopodobniej skutkować najdłuższym okresem pomiędzy kupnem komponentu a jego wymianą. Drobne podzespoły muszą idealnie pasować do naszego ciągnika, popularnie nazywanego traktorem. Odpowiednia dbałość o sprzęt zmniejsza ryzyko niebezpiecznej awarii. Przy zakupie tego typu komponentów mamy zapewnioną gwarancję. Nie musimy wówczas myśleć o dodatkowych kosztach. Każdy szanujący się rolnik nie wyrzuca przecież swoich ciężko zarobionych pieniędzy w błoto.

Regeneracja części zamiennych

Przypadku niektórych awarii nie opłaca się wymieniać poszczególnych podzespołów na nowe. Wystarczy je zregenerować. Zostaną on e przywrócone do stanu niemal identycznego z nowym. Trzeba tylko wybrać odpowiednie miejsce ich odnowy. Tego typu usługi można wykonywać nie tylko u autoryzowanych dealerów. W dzisiejszych czasach istnieje mnóstwo firm, które wykonają takie zlecenie. Można również kupić regenerowane części do maszyn rolniczych. Pełno jest ich nie tylko w sklepach internetowych, ale również w lokalnych mediach społecznościowych. Wszystkie odnowione komponenty podlegają dwunastomiesięcznej gwarancji.

Używane części w dobrym stanie

Zostając przy oryginalnych podzespołach, musimy stwierdzić, że kupienie używanych części do maszyn rolniczych to strzał w dziesiątkę. Bardzo często są one w bardzo dobrym stanie. Trzeba tylko znaleźć odpowiedniego sprzedawcę. W dzisiejszym świecie znajdziemy mnóstwo firm, które handlują nie tylko w internecie używanymi częściami. Obecnie niemal każdy rolnik potrafi korzystać z internetu. Potęga sieci pozytywnie wpływa również na rolnictwo. Właściciele gospodarstw wielohektarowych, mogą liczyć na fachowe porady sprzedawców i serwis mobilny. Mając nowoczesny sprzęt, trzeba po prostu o niego dbać. Tylko zamienniki wysokiej jakości przedłużą żywotność nie tylko ciągnika rolniczego.

Ciągniki JOHN DEERE

Nowoczesność i funkcjonalność wizytówką ciągników John Deere Ciągniki John Deere produkowane są zarówno pod kątem wykonywania normalnych zadań, które są stawiane tradycyjnym ciągnikom, jak i w odniesieniu do niestandardowych wymagań klientów. Zgodnie z tymi wyznacznikami produkowane są konkretne serie ciągników, w skład których wchodzą ciągniki użytkowe, ciągniki średnie, ciągniki duże, jak i ciągniki specjalistyczne.

Kompaktowe ciągniki użytkowe John Deere

Ciągniki tego typu, dzięki nowoczesnym silnikom o odpowiednio dobranym obrocie silnika i automatycznym przekładniom, nad którymi można sprawować kontrolę przy pomocy dwóch pedałów, cechują się niezwykłą dynamiką i efektywnością.
Podstawowym elementem, który wyróżnia kompaktowe ciągniki John Deere jest ich nowoczesny silnik. Opracowany w oparciu o nowatorskie i niekonwencjonalne rozwiązania silnik ciągnika John Deere został zaopatrzony w bezpośredni wtrysk zapewniający czyste i efektywne spalanie, elektroniczną nawigację, dzięki której kierujący ma całkowitą kontrolę nad pracą silnika oraz mechanizm ograniczający wydzielanie tlenków azotu.
Następnym atutem użytkowych ciągników John Deere jest znacząca siła uciągu i nadzwyczajna przyczepność ciągnika, co zapewnia napęd na cztery koła i solidna konstrukcja, dzięki której pojazd poradzi sobie z ciągnięciem ciężkich ładunków. Ciągnik ma również specyficznie zintegrowaną o nowoczesnym designie kabinę, która umożliwia komfortową obsługę pojazdu w każdych warunkach pogodowych.
Ten wielozadaniowy ciągnik poradzi sobie w pracach polowych, przy robotach konstrukcyjnych i trudnych zadaniach, które wymagają użycia odpowiednio profesjonalnego sprzętu.

Ciągniki o średniej mocy John Deere

Ciągniki te charakteryzują się większym rozstawem osi i stabilną konstrukcją, co pozwala na bezpieczną i wydajną pracę, jak również komfortowe poruszanie się po drogach. Kabiny ciągników klasy średniej John Deere posiadają niekonwencjonalną kabinę, która została pomyślana o stworzeniu jak największej swobody i komfortu pracy obsługującego maszynę pracownika.
Funkcjonalność prowadzenia ciągnika zapewnia nie tylko przestronna, przeszklona kabina, ale również nowoczesna kompaktowa konsola z ergonomicznie wkomponowanym wyświetlaczem. Dzięki dużej ładowności sięgającej 4.7 tony i wspierającemu tylnemu podnośnikowi o udźwigu 5.7 tony ten typ ciągnika John Deere jest w stanie wykonywać zadania nawet z ciężkimi ładunkami i pokaźnymi gabarytowo urządzeniami.
Ciągniki duże John Deere
Dzięki niewielkiemu tonażowi własnemu i nowoczesnym funkcjom układu kierowniczego seria dużych ciągników John Deere cechuje się znaczną zwrotnością i efektywnością pracy. W kabinie ciągnika zainstalowano nowatorskie rozwiązanie elektronicznego zawieszenia fotela i nowej generacji układ kierowniczy. Jego dynamikę i wydajność znacząco zwiększa możliwość wyboru przekładni i ekonomiczny system chłodzenia. Ponadto ciągnik o dużej mocy John Deere posiada specjalny system amortyzacji i dużą przyczepność do podłoża. Ten rodzaj ciągnika nadaje się nie tylko do zwykłych prac polowych, ale również można go z powodzeniem używać do zadań związanych z technologią rolnictwa precyzyjnego.

Ciągniki specjalistyczne John Deere

Ciągniki specjalistyczne John Deere są przeznaczone do prac ogrodniczych lub prac rolniczych, gdzie jest niezbędna współpraca z innymi maszynami, takimi jak na przykład opryskiwacze do roślin w sadach i winnicach. By sprostać tym zadaniom, w tego rodzaju specjalistycznych ciągnikach, zastosowano większy kąt skrętu kół, co czyni ciągnik wyjątkowo zwrotnym. Wersje tych specjalistycznych ciągników zostały skonstruowane z myślą o dbałość o podłoże, po którym się poruszają, gdzie operator ma możliwość zawracania bez konieczności cofania ciągnika.

 

Jaki podjazd pod garaż? Kilka podpowiedzi.

Stworzenie podjazdu musi spełniać kilka istotnych kryteriów. Przede wszystkim, jako podjazd, musi być wystarczająco mocny, aby wytrzymać nadjeżdżające i odjeżdżające pojazdy. Po drugie, podjazd musi być dostosowany do wielkości garażu i przewidywanego ruchu. Na przykład, rozmiar i techniki instalacji różnią się w zależności od tego, czy mieści się w nim jeden czy dwa samochody jednocześnie. Z drugiej strony, weź również pod uwagę ograniczenia fizyczne podczas projektowania Twojego projektu. W rzeczywistości pochylenie lub odwodnienie to wszystkie parametry, które należy wziąć pod uwagę. Wreszcie, jeśli projektujesz podjazd, pomyśl o aspekcie estetycznym, który piękny podjazd wnosi do Twojego domu. Następnie, przyjrzyj się bliżej technikom i materiałom najlepiej dopasowanym do sukcesu Twojego projektu podjazdu.

Żwirowy podjazd.

Jest to niewątpliwie najprostsza z technik. Ponadto jest ekonomiczny w układaniu, a materiał jest doskonale odprowadzany. Jednak samo wylanie żwiru nie wystarczy do wykonania pracy. Rzeczywiście, ten plac budowy wymaga pewnego sprzętu, który można łatwo znaleźć na espace-bricolage , odniesienie w terenie. Po pierwsze, ziemia musi być dobrze zagęszczona. Następnie należy pokryć całą powierzchnię geowłókniną, aby zatrzymać wzrost rośliny pod podjazdem. Z drugiej strony, żwir musi być trzymany przez stabilizatory, aby nie rozpraszał się łatwo. Najczęściej dostępne na rynku modele mają postać plastykowego plastra miodu, są dyskretne i gotowe do montażu.

Asfaltowy podjazd.

Zasada ta pozostaje podobna do układania żwirowego podjazdu. Te dwie techniki różnią się tym, że żwir jest stabilizowany za pomocą smoły lub powłoki bitumicznej. Koszt jest wyższy, a miejsce pracy wymaga fachowej wiedzy specjalisty. Jednak trzeźwy i szczególnie odporny wynik końcowy jest tego wart. Należy zwrócić szczególną uwagę na odprowadzanie wody, ponieważ trwałe nagromadzenie wody może szybko doprowadzić do zniszczenia powłoki.

Betonowy podjazd.

Również w tym przypadku praca musi być wykonywana przez profesjonalistę. Rzeczywiście, słabo rozłożony beton będzie miał nieestetyczne pęknięcia. W przeciwnym razie beton będzie miał niezrównaną wytrzymałość. Poza tym, nie ma już surowej strony! Rzeczywiście, dziś beton radzi sobie bardzo dobrze z różnymi pigmentami i kształtami. Tak więc, aby uzyskać nowoczesny i atrakcyjny podjazd, można wybrać pomiędzy betonem nieaktywnym, kutym, gładkim lub kolorowym.

BIZON części

Nie jest to proste, zwłaszcza, że jesteśmy uzależnieni od pogody, by zbierać obfite plony. Najwięcej cierpią na tym rolnicy, którzy głównie utrzymują się z uprawy warzyw, zbóż, słonecznika, rzepaku i innych roślin nasiennych. Zapewne te osoby, które przyjeżdżały odwiedzić swoje rodziny, nieraz zauważyły, że do upraw zbóż itd, są przeznaczone specjalne maszyny. Do jednych z nich zaliczamy Bizon (inaczej nazywany kombajn rolniczy), który ma specjalne zastosowanie. Został wyprodukowany w Polsce i jest zbawieniem dla ludzi, którzy hodują głównie zbiory, takie jak: rzepak, , zboże. Takie kombajny zbożowe (inaczej Bizony), zostały wyprodukowane przez Fabrykę Maszyn Żniwnych w Płocku, a dokładnie w latach 1970 – 2004. Oczywiście, każda z takich maszyn różni się modelem, ponieważ mają różnorodne dodatkowe funkcje. Między innymi dlatego przez te 34 lata powstała taka zmiana techniczna, gdyż jak wszędzie – zależało producentom na coraz wyższych jakościach i dodatkowych funkcjach, które utrudniają nieco rolnikom pracę. Łącznie jest ich dosyć dużo, ale poniżej znajdziesz te modele najbardziej znane, jak również te starsze: – Z040 – Kombajn, zaliczany jako pierwszy model, który zyskał nazwę Bizon (utworzony w latach 1970 – 1973). – 5040 – ta wersja jest eksportowa – Z041 – Pierwsza wersja wyposażona w workownik, który zyskał dzięki temu większą popularność, dlatego też był zaliczany do kategorii ,,Super’’. – Z058s – wersja, w której były zbierane gąsienice, wraz z ryżem. Zaliczamy ten model do nowszej wersji, który tym razem zyskał wyższe powodzenie ,,Rekord’’ – Z115 (Dynamic Turbo 3B – jeden z nowocześniejszych modeli, który posiada szybszy silnik, nisko zamrażający w okresie zimowym, jak również lepszą jakość w kategorii prędkości obrotowej nagarniacza: 12,5 – 46 obrotów na minutę. – T5040 (New Holland Bizon) – Najnowsza wersja Bizona z Płocka i ostatnia. Informacje o modelu kombajnu zbożowego: Z-056: Ten model Bizona, jest przeznaczony specjalnie do zbiorów czterech podstawowych zbóż, z którymi mamy do czynienia na co dzień, czyli: zboże, rzepak i niektóre rośliny strączkowe. Przykłady mogłeś zauważyć we wcześniejszych wersjach, lecz te są najbardziej istotne. Podbieracz ma funkcję dwufazową, co znacznie ułatwi pracę, powodując, iż dzięki temu jest ona nieco szybsza i skuteczniejsza, zwłaszcza upałami, gdyż ciężko wytrzymać na słońcu w wyższych temperaturach. Dodatkowo, ma możliwość monitorowania odpowiednich adapterów, dzięki czemu przyjmuje dodatkowe zbiory, a dokładnie inne nasiona zbożowe, czyli: kukurydza, koniczyna oraz trawa. Kombajny Z056/5 prawdopodobnie zostały wykonane fabrycznie w rozdrabniacz słomy. Dokładne parametry Bizona: – pojemność zbiornika ziarna: 2,53 m³ – liczba kół jezdnych : 2 + 2 sztuki – przód sprzętu : 23,1/ 18 x 26 (10PR) – tył sprzętu : 10,0 x 15 (8PR) Silnik: Typ wysokoprężny : SW – 400 Dokładna moc silnika : 73,5 kW (100km!) Dokładne wymiary : długość: 1400 cm szerokość: 320 cm wysokość: 400 cm szerokość hedera: 420 cm Dodatkowe informacje: Kombajn zbożowy Z057 nie tylko ma możliwość zbierania podstawowych i dodatkowych ziół, ale również ma nadbudowane specjalne ramię, które ma za zadanie odbierać te ziarna na worki (ma do tego specjalne przeznaczone te wyżej wspomniane ramię, które jest 4 – rozsypowe). Następnie, te worki, które już zostaną napełnione przez Kombajn zbożowy dzięki workom, zsuwają się rynną na pole, które są na koniec zbierane. Sterowanie mechanizmami odbywa się za pomocą dźwigni, która znajduje się na pomoście kierowcy. Nie jest to jednak prosty mechanizm, dlatego istotne jest to, by kierowała nim osoba doświadczona, najlepiej bez udziału osób trzecich. Potrzebne jest do tego nie tylko skupienie, ale również wiedza na temat kolejności przycisków, która jest istotna do owocnej pracy. Budowa tego modelu, oraz jej specjalne części: Do tego, by praca była skuteczna, nie jest istotne samo doświadczenie, ale również wygoda dla kierowcy, gdyż wbrew pozorom, jest to czasochłonna praca. Dlatego należy zadbać o wygodny, amortyzowany fotel dla kierowcy, oraz koło, które musi mieć nastawne pochylenie. Dzięki temu, że sprzęt ma specjalne odciążenie zespołu żniwnego (poprzez prawidłowe działanie akumulatora hydrauliczno – gazowego, możemy uzyskać efekt kopiowania nierówności terenu, sprawując, iż nie będzie on przez to zaniedbany i niechlujny. Nagarniacz, który posiada specjalną konstrukcję listew, jest profesjonalnie napędzany, dzięki temu możemy opanować najkorzystniejsze obroty według potrzeb, ale jest to zależne od warunków, oraz prędkości naszej jazdy.

Wspomniano wcześniej o tym, iż warunki pogodowe, w tym upał znacznie utrudniają efekt naszej pracy, ale wymyślono specjalne ułatwienie, a dokładniej daszki przeciwsłoneczne. Ten specjalistyczny system sterowania, oraz prędkości jazdy, ułatwiają kierowcy pracę i jazdę w kombajnie, nawet w tych najcięższych warunkach pogodowych. Tak naprawdę to dzięki niemu uzyskamy najlepszej jakości czystość ziarna, bo wynosi ono aż 98,5%, dlatego mówi się, że najlepsze ziarna i jedzenie znajdziesz prosto ze wsi, gdyż coś w tym faktycznie jest. Zarówno Bizon Z056 i Z057 różnią się nieco szczegółami opisowymi, to budowę i części mają bardzo podobną, wręcz prawie taką samą: – silnik – typ SW 400/R3, wysokoprężny, 6-cylindrowy, chłodzony wodą, o mocy 74 kW (100 KM), zbiornik paliwa wynosi max. 200l. sterowanie mechanizmów jezdnych – hydrauliczne wymiary opon : przednich 23,1-26, tylnych – 10-15 prędkość jazdy : 1,5 -21 km/h hamulce – mechaniczne – tarczowe szerokość robocza zespołu żniwnego wynosi 420 cm wysokość cięcia wynosi 600 – 800 mm – młocarnia:bęben jest o średnicy 600 mm i prędkości obrotowej 450-1150 obrotów/min – szerokość kanału młocarni wynosi 1260 mm. – sita czyszczące są żaluzjowe, nastawne o długości: 3600 mm – ilość klawiszy wytrząsacza wynosi 5 szt. – masa kombajnu wynosi ponad 7000 kg posiada bardzo dobrą pojemność zbiornika na ziarno, jak również wydajność rozładunku. Ciekawostka: Bizon Rekord Z058 jest najpopularniejszym kombajnem z tej kategorii. Możesz poczuć teraz większy komfort podczas pracy, niż we wcześniejszych modelach, ponieważ zapewnia to szczelna, przestronna i dobrze wyciszona kabina. Dzięki temu, nie ucierpią na tym nasze uszy, a co gorsza głowa od nadmiernego hałasu, sprawiając, że praca doda Ci znacznie większego komfortu. Owszem, wcześniej wspomniano o tym, że nie kojarzy się to nam z lekką pracą, oraz, że taka nie jest. Jednakże, jest to bardzo mocno zależne od modelu, z którym mamy do czynienia na co dzień. Czym starszy, tym gorszy tak samo jak inne sprzęty. Jak sami zauważyliśmy, tutaj już włożono więcej pracy i myśli na ten temat, aby był lepszy pod tym kątem, a następne modele z jeszcze inną dodatkową funkcją. Co jest dodatkowo świetną opcją? Krótko mówiąc, Bizon Rekord Z58 posiada filtr, który oczyszcza zanieczyszczone powietrze, chroniąc przed tym nasze płuca. Dzięki szerokiej szybie, można zauważyć całe pole, oraz wyrastające z niej żniwa, co znacznie ułatwi Twoją pracę. Prawda jest taka, że co nowsze modele, tym droższe, ale nie jest powiedziane, że mamy obowiązek kupić nowy, ponieważ dużo osób nie byłoby w stanie się wypłacić. Natomiast z biegiem czasu warto zainwestować w te nieco lepsze modele, mówiąc wprost, ułatwisz sobie pracę i jej komfort. A co jest najciekawsze: W tych jeszcze późniejszych modelach, zamontowano specjalny komputer, dzięki którym dowiesz się m.in.: ile straciłeś ziarna, poda aktualną prędkość jazdy, wielkość skoszonej powierzchni i inne stosowne parametry. Możesz w nim również zamontować klimatyzację, co już znacznie polepszy Twoją pracę bez względu na prognozę pogody. A zatem, jeśli masz możliwość zainwestować w wygodę, to w miarę możliwości, nie warto się długo zastanawiać. Jeśli nie możesz sobie pozwolić: Postaw na ten model, na który Twoja kieszeń nie ucierpi, a być może się powiększy na nowy model!

Czy warto kupować opony niskoprofilowe?

Czy warto inwestować w opony niskoprofilowe?

Zaliczają się do nich te, które nie posiadają większego profilu niż 55. Warto dodać, że są efektowne, jednak czy sprawdzą się w naszym użytkowaniu? Pierwszym elementem jest ich krótsza żywotność, ponieważ są podatne na uszkodzenia. Wiąże się to z częstszymi wymianami. Dodatkowo konieczne jest częstsze regulowanie ciśnienia, zwłaszcza jeżeli jeździmy z dużym obciążeniem. Jednak zbyt wysokie może obniżyć komfort jazdy, natomiast niskie zniszczyć, przegrzać oponę. Warto wiedzieć, że opony te mają wzmocnione, usztywnione boki, dlatego spadek ciśnienia nie zauważymy na pierwszy rzut oka. Świetnie nadają się do aut sportowych, a także da kierowców, dla których liczą się wrażenia z jazdy, nie ekonomia. Pamiętajmy, że zmiana z tradycyjnych opon na niskoprofilowe oznaczać może ryzyko uszkodzenia zawieszenia. Dlatego zadbajmy o odpowiednie zmodyfikowanie zawieszenia. Jak widać wymagają prawidłowej troski, jednak odwdzięczają się lepszą trakcją na zakrętach, przy hamowaniu, większą precyzją podczas jazdy oraz większą kontrolą nad samochodem.

Fortschritt T-088

Dziedzina zastosowania:

Przyczepa specjalna T-088 nadaje się do transportu zwięzłych materiałów sypkich, kiszonki, rozdrobnionej i nierozdrobnionej zielonki włącznie z nacią buraczaną, przeważnie jednak do transportu i roztrząsania obornika. Do transportu kiszonki i pasz zielonych uzupełnia się przyczepę dodatkowym podwyższeniem skrzyni nadwozia.

Do transportu materiałów sypkich należy zamontować hydraulicznie uruchamianą ścianę tylną.

Rozładowanie możliwe jest do tyłu i można przeprowadzać je podczas postoju jak i w czasie jazdy. Czas rozładowywania reguluje się w zakresie od 2 do 20 minut bezpośrednio z traktora. Transport wapna, nawozów mineralnych itp. nie jest przez nas zalecany, chyba, że istnieje możliwość dokładnego wyczyszczenia przyczepy zaraz po jej użyciu. W przeciwnym razie resztki tych substancji mineralnych wywołują korozję a przez to zostaje skrócony okres używalności przyczepy. Do transportu materiałów przyczepa Fortschritt T-088 nie jest przewidziana.

W połączeniu z roztrząsaczem istnieje możliwość transportu i roztrząsania każdego, dającego się sterować obornika. Ilość roztrząsanego obornika może być regulowana w granicach od 100 do 600 dt/ha przy szybkości od 4 do 6 km/h.

Obornik doprowadzany przez taśmę zgrzebłową rozdrabniany jest przez bębny roztrząsające i rozrzucany na szerokości roboczej 6,5 m. Przy tej szerokości roboczej jakość pracy odpowiada światowym wymogom. Można poprawić te wyniki stosując bębny ślimakowe, regulator posuwu i szybszy hydromotor.

Jeżeli zaś w przypadku uprawy kultur specjalnych wymagana jest jeszcze większa dokładność roztrząsani, wówczas można ją osiągnąć przez zmniejszenie szerokości roboczej, tzn. przez zwiększenie pokrycia.

Gęstość roztrząsania obornika uzależniona jest od prędkości taśm zgrzebłowej, prędkości jazdy i stopnia załadowania.

Blacha ochronna, zamocowana śrubami na górnej poprzecznicy i wystająca ponad powierzchnię ładunkową przy zamontowanym urządzeniu roztrząsającym ma zapobiegać, aby przy załadowaniu obornik nie był zarzucany za bardzo na bębny roztrząsające, gdyż w przeciwnym wypadku dodatkowo utrudnione zostaje ruszenie z miejsca bębnów roztrząsających i na skutek tego odkładane są na początku roztrząsania kupy obornika.

Natomiast odkładane na początku roztrząsania małe kupki obornika nie powinny leżeć w jednym rzędzie, lecz na przekos, celem ułatwienia robót następczych.Pamiętać należy o tym, że znajdujące się w oborniku sznurki nawijane są na bębny roztrząsające, dlatego wskazane jest usuwanie od czasu do czasu tych sznurków z bębnów rozrzucających, ponieważ w przeciwnym razie pogarsza się jakość roztrząsania.

 

Wpływ reklam telewizyjnych na dziecko

Nie jest nowością, że dzieci odbierają wszelkie komunikaty oraz reklamy bardzo emocjonalnie. Oglądane w telewizji materiały nie poddają ocenie, uważając je za prawdziwe. Niesie to za sobą wiele zagrożeń szczególnie, gdy dziecko nie jest uczone krytycznego spojrzenia na przedstawiane mu treści. W telewizji emitowanych jest wiele reklam skierowanych do dzieci. Mają odpowiednią konstrukcje, chwytliwe piosenki oraz wyraziste kolory. Pokazywane tam są szczęśliwe osoby spożywające dany produkt lub wspaniale bawiące się jakąś zabawką. Dziecko oglądając taką reklamę uważa, że dany przedmiot uczyni go szczęśliwym w równym stopniu, co osobę z telewizji. Dodatkowo wielu reklamodawców korzysta z wizerunków osób znanych, z którymi dziecko się utożsamia. Przedstawiają one produkty spożywcze, ubrania oraz zabawki np zdalnie sterowany kombajn. Jest to działanie, które ma na celu zachęcenie młodych konsumentów do zakupów. Reklamodawcy tworzą z dzieci nowy rynek zbytu, który dodatkowo jest bardzo łatwy do manipulacji. Możemy również zauważyć, że oprócz reklam telewizyjnych mających zachęcić dzieci do zakupu znajdziemy też te, które poprzez pociechy mają wpłynąć na decyzje ich rodziców. Dzieci traktowane są, jako instrument manipulacji osobami dorosłymi, którzy to nie oprą się namową malca. Rodzice często zostawiają swoim pociechą możliwość wyboru od miejsca na spędzenie wakacji do kupna samochodu. To dzieci są stawiane na miejscu osoby dorosłej, która ma decydujący głos. Niestety, ale takie zachowanie uczy dziecko, że konsumpcjonizm jest ważną wartością i aby być szczęśliwym trzeba być modnym oraz popularnym. Rodzice muszą uświadomić sobie, że reklamy telewizyjne stanowią poważne zagrożenie dla prawidłowego rozwoju ich dziecka. Tworzą ogromne spustoszenie w jego psychice oraz uczą nieprawidłowych wartości.

Jakie Wy macie spostrzeżenia na ten temat?