Fortschritt T-088

Dziedzina zastosowania:

Przyczepa specjalna T-088 nadaje się do transportu zwięzłych materiałów sypkich, kiszonki, rozdrobnionej i nierozdrobnionej zielonki włącznie z nacią buraczaną, przeważnie jednak do transportu i roztrząsania obornika. Do transportu kiszonki i pasz zielonych uzupełnia się przyczepę dodatkowym podwyższeniem skrzyni nadwozia.

Do transportu materiałów sypkich należy zamontować hydraulicznie uruchamianą ścianę tylną.

Rozładowanie możliwe jest do tyłu i można przeprowadzać je podczas postoju jak i w czasie jazdy. Czas rozładowywania reguluje się w zakresie od 2 do 20 minut bezpośrednio z traktora. Transport wapna, nawozów mineralnych itp. nie jest przez nas zalecany, chyba, że istnieje możliwość dokładnego wyczyszczenia przyczepy zaraz po jej użyciu. W przeciwnym razie resztki tych substancji mineralnych wywołują korozję a przez to zostaje skrócony okres używalności przyczepy. Do transportu materiałów przyczepa Fortschritt T-088 nie jest przewidziana.

W połączeniu z roztrząsaczem istnieje możliwość transportu i roztrząsania każdego, dającego się sterować obornika. Ilość roztrząsanego obornika może być regulowana w granicach od 100 do 600 dt/ha przy szybkości od 4 do 6 km/h.

Obornik doprowadzany przez taśmę zgrzebłową rozdrabniany jest przez bębny roztrząsające i rozrzucany na szerokości roboczej 6,5 m. Przy tej szerokości roboczej jakość pracy odpowiada światowym wymogom. Można poprawić te wyniki stosując bębny ślimakowe, regulator posuwu i szybszy hydromotor.

Jeżeli zaś w przypadku uprawy kultur specjalnych wymagana jest jeszcze większa dokładność roztrząsani, wówczas można ją osiągnąć przez zmniejszenie szerokości roboczej, tzn. przez zwiększenie pokrycia.

Gęstość roztrząsania obornika uzależniona jest od prędkości taśm zgrzebłowej, prędkości jazdy i stopnia załadowania.

Blacha ochronna, zamocowana śrubami na górnej poprzecznicy i wystająca ponad powierzchnię ładunkową przy zamontowanym urządzeniu roztrząsającym ma zapobiegać, aby przy załadowaniu obornik nie był zarzucany za bardzo na bębny roztrząsające, gdyż w przeciwnym wypadku dodatkowo utrudnione zostaje ruszenie z miejsca bębnów roztrząsających i na skutek tego odkładane są na początku roztrząsania kupy obornika.

Natomiast odkładane na początku roztrząsania małe kupki obornika nie powinny leżeć w jednym rzędzie, lecz na przekos, celem ułatwienia robót następczych.Pamiętać należy o tym, że znajdujące się w oborniku sznurki nawijane są na bębny roztrząsające, dlatego wskazane jest usuwanie od czasu do czasu tych sznurków z bębnów rozrzucających, ponieważ w przeciwnym razie pogarsza się jakość roztrząsania.