Kosiarki rotacyjne

Kosiarki rotacyjne ze spulchniaczem przeznaczone są do koszenia roślin niskołodygowych takich jak trawy, lucerny i inne. Uformowania z nich luźno ułożonego wału przez bijaki spulchniacza. Na skutek różnicy prędkości przesuwanie się poszczególnych warstw zielonki pod działaniem bijaków, następuje ścieranie warstw wosku z rośliny. Ułatwia to i przyśpiesza proces suszenia zielonki o około 30 % do 50%.

W większości kosiarek wał przegubowo – teleskopowy montowany jest wyłącznie przy roboczym położeniu kosiarki. Przed jej przestawieniem do położenia transportowego należy zawsze odmontować wał przegubowo-teleskopowy.

Kosiarki zazwyczaj łączy się z ciągnikiem za pomocą trzypunktowego układu zawieszenia, a napęd od ciągnika przekazywany jest z WOM. Dzięki osłonom blaszanym z fartuchami ochronnymi operator i osoby postronne są bezpieczniejsze, zabezpieczają one przed uderzeniem twardymi przedmiotami ( np kamieniem). Skoszona zielonka pobierana jest przez bijaki osadzone na wirującym wale spulchniacza i ułożona w luźny wał.